Εντυπώσεις

Αναμνήσεις μιας ημέρας ιστιοπλοΐας στο Αιγαίο

Εσείς θα μοιραστείτε μαζί μας τις εντυπώσεις σας στο βιβλίο επισκεπτών του “Lilly”;

Lilly's golden book